Privacybeleid

Privacy verklaring "IN Beauty Store"
Dit is de privacyverklaring van Smart Beauty Concepts bv (inbeautystore.com) (hierna: "Webshop"). Met dit document informeren wij u over de persoonlijke informatie die wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom wij deze informatie verzamelen en hoe wij uw gebruikerservaring verbeteren. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

Welke gegevens verzamelen wij?

 • Naam
 • Aflever- en factuuradres
 • Rekeningnummer
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Koopgedrag
 • IP-adres
 • Surf gedrag

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?
Wij gebruiken de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • Om u te informeren over de door u geplaatste bestelling;
 • Om u een goede klantenservice te bieden;
 • Om de website en bijbehorende technologieën te onderhouden en te optimaliseren;
 • Marketingdoeleinden.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij wij vooraf uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe worden deze gegevens gebruikt?
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische bezoekanalyses en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Alle gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de met u gesloten overeenkomst. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van "Webshop" of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. "Webshop" respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van "Webshop". U dient zich ervan bewust te zijn dat "Webshop" niet verantwoordelijk is voor privacy verklaringen van andere sites en bronnen. Door akkoord te gaan met de privacyverklaring op de homepage, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijn
"Webshop" bewaart de persoonsgegevens zolang het bedrijf actief is of totdat een verzoek tot vergetelheid/rectificatie is gedaan.

Derden
Door in te stemmen met de verwerking van persoonsgegevens, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gedeeld met derden. Met deze derden hebben wij afspraken gemaakt of een verwerkersovereenkomst gesloten om te waarborgen dat zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij zullen geen gegevens delen met andere partijen dan de partijen die in dit artikel zijn opgenomen, tenzij "Webshop" daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving. In sommige gevallen kunnen de gegevens intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Woo commerce en apps
 • Accountant
 • Google Analytics
 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest
 • Paypal
 • Hosting diensten
 • Mollie

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. U ontvangt geen bericht wanneer de privacy statement wordt gewijzigd, zodat het raadzaam is deze privacy statement regelmatig te raadplegen.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om 'vergeten' te worden: al uw gegevens die bij ons bekend zijn, worden verwijderd.
 • Recht op inzage: het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Met andere woorden: het recht op een menselijke blik bij beslissingen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Als u een verzoek wilt doen voor een van de bovenstaande rechten, kunt u een e-mail sturen naar Emailadres. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, en onze diensten daarop af te stemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van "Webshop" of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitschakelen
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer er een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze en andere websites niet naar behoren functioneren als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

Aanpassen / afmelden nieuwsbrief service
Onderaan elk e-mailbericht vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen / afmelden communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, dan kunt u ons dat schriftelijk laten weten. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of wij ons aan deze privacyverklaring houden. Als u vragen heeft over de privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via:

Smart Beauty Concepts bv
Inbeautystore.com
Pareinpark 27 - 9120 Beveren
BE0764819066
T +32 3 25 25 502
E info@inbeautystore.com